, , ,
(. YT-700)

(. YT-700)

  (. YT-700) 3/2 5/2 NAMUR   Exd||C T6.

. -40 +50
24V DC, 220 V AC

:

PDF